Tyske 7. klasses elever har været på udveksling i Ferslev og Nøvling, og om kort tid skal de danske skolers elever besøge de nye venner syd for grænsen

FERSLEV: Ferslev skoles 7. klasse (30 elever) og Nøvling skoles 6. klasse (18 elever) var i sidste uge værter for 50 elever fra en 7. klasse fra Jade, som ligger nordvest for Bremen - 600 kilometer syd for Ferslev. Børnene er i alderen 12-14 år.

Ved ankomsten til skolen mødte Ugeavisen glade børn og deres lærer, som kommunikerer på flere sprog, heriblandt dansk, tysk og engelsk. Her er vi allerede fremme ved formålet med aktiviteten, som har taget udgangspunkt i Aalborg Kommunes skoleforvaltnings internationale strategi "Vilde med verden".

Vilde med verden

I strategiplanen udtaler rådmand Tina French Nielsen blandt andet:

- I folkeskolen i Aalborg er vi også vilde med verden. Vi skal lære, at verden både er større og mindre, end vi tror. Vi har det største potentiale og de vildeste forudsætninger for at lokke verden til Aalborg og Aalborg ud i verden. Attraktive folkeskoler er en af forudsætningerne for, at internationale borgere vælger netop Aalborg som en by, hvor de vil trives med deres familier og bidrage til vores vækst og velstand.

- Vi er derfor klar til at arbejde strategisk med internationalisering, og vi ser frem til at vise, at vi også på det internationale område er visionære og har noget at have det i.

Begyndelsen

På Ferslev Skole, som på mange andre skoler i Aalborg Kommune, er udnævnt en lærer til at gøre strategien til virkelighed. Det er Signe Lærke Petersen som har været tovholder på det store projekt.

Torsdag formiddag mødte vi skoleleder Birgit Nielsen, lærerne Pia Winther og Signe Lærke Petersen, samt eleverne Mahnas Tajik, Emily Schmitt og Isabel Thor Jacobsen. De fortalte alle begejstret om forløbet helt fra opstarten før sommerferien.

Så snart fordelingen af værter og elever var på plads, begyndte kommunikationen via diverse sociale medier og forventningen steg.

De gode kontakter er skabt via lærernes besøg i Jade, men også elever og forældre har været inddraget helt fra begyndelsen. De 50 tyske elever er indkvarteret med to ved hver af de 25 værtsfamilier fra begge skoler, og der var rift om at blive værtsfamilie. Alle danske elever har en værtskabsrolle og er koblet til en tysk elev.

Danske elever begynder engelskundervisningen i 1. klasse, hvorimod de tyske først er begyndt i 5. klasse, så danskerne har et forspring, som dog udlignes ret hurtigt kunne vi forstå.

Stor aktivitet

De tyske gæster ankom med lidt forsinkelse mandag aften til Ferslev Skole og blev efter velkomsten afhentet af deres nye kammerater og værtsfamilierne, og mon ikke spændingen har været ret stor - mange havde sikkert aldrig været på egen hånd før.

I den korte tid besøget varede har der været mange fælles aktiviteter i større og mindre grupper, alt sammen med det formål at øge sprogkundskaber, tolerance, engagement og forståelse for hinanden.

Eleverne arbejdede ud fra temaet "Vikingetiden" og var naturligt nok på Lindholm Høje for at studere emnet via udstillingen, information og egne aktiviteter. Der er blevet forberedt et teaterstykke, som skal opføres ved afslutningen - aturligvis på engelsk. Stomp (musik på baljer m.v.) var en anden del af undervisningen. Vi så også en gruppe, der var i gang med bagning til fællesspisningen.

Alle tiders oplevelse

Dorte Bossen, en af de mange værter, fortæller:

- Det har været en alle tiders oplevelse at have de tyske børn boende - både for værst forældre og for børn. Det eneste man kunne ønske sig nu var, at de skulle være her lidt flere dage. Man kan mærke, at de bliver mere rolige og snaksaglige som dagene skrider frem, og de finder sig til rette hos deres værtsfamilier. De tyske børn er blevet præsenteret for et fremmed sprog, ny seng, ny mad, nye mennesker og mange nye indtryk på ganske kort tid. Det stiller store krav til børnene, og vi synes de har klaret det fantastisk, siger hun.

- Både optakten til besøget og dagene med de tyske gæster har også været meget lærerig for os som forældre. Til daglig går man jo ikke lige og spekulerer over, hvad man selv kan gøre for at få andre mennesker til at føle sig hjemme og have det godt i Danmark... men det emne rykkede helt frem på den daglige dagsorden. En øvelse, der også har givet stof til eftertanke.

Afslutning og gensyn

Torsdag er sidste dag og Mahnas, Emily og Isabel konkluderer, at besøget har været sjovt med godt kammeratskab og fine værtskaber - gode forbindelser er etableret.

- Forhåbentlig er en bæredygtig tradition skabt, siger skoleleder Birgit Nielsen.

Så mangler bare lige: Teaterstykket skal præsenteres, der er fællesspisning med elever, forældre og lærere og til allersidst en god gang disko. Bussen returnerer til Jade med 50 børn, som har fået sig en uforglemmelig oplevelse og lyst til yderligere at udforske verden.

- Det var det hele værd, siger Signe Lærke Petersen dagen derpå.

- Vi havde en fantastisk afslutning hvor alle tre skoler - Jade, Ferslev og Nøvling - blev til én, fortæller hun.

Der er aftalt genbesøg i Tyskland. Elever og lærere fra Ferslev og Nøvling rejser til Jade 1. april 2019.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...