Frem til 1. marts kan alle borgere komme med idéer, synspunkter og forslag til byudviklingen og til konkrete tiltag i Svenstrup

SVENSTRUP: Hvis du gerne vil have indflydelse på, hvordan Svenstrup skal udvikle sig de næste 12 år, så er muligheden der nu. Aalborg Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en byudviklingsplan for Svenstrup, og i den forbindelse er der netop udsendt et debatoplæg med forskellige emner og forslag, som kommunen gerne vil høre borgernes mening om. Det er også muligt at komme med input til, hvad det i øvrigt er vigtigt at have fokus på i fremtidens Svenstrup.

Idéer og bemærkninger skal sendes til plan.udvikling@aalborg.dk senest 1. marts. Det er også muligt at få en snak med kommunens medarbejdere på Svenstrup Bibliotek torsdag 7. februar fra klokken 15 til 18. Her kan man stille spørgsmål til debatoplægget og komme med idéer til det videre arbejde med planen.

I maj sidste år blev der på Højvangskolen holdt et borgermøde, der handlede bredt om hverdagslivet og udviklingen i Svenstrup. Der blev holdt tre forskellige workshops, hvor deltagerne kom med forslag i forhold til butikker og mødesteder, byudvikling, grønne områder og byens forbindelser. Der blev blandt andet ytret ønske om en ny hal med springgrav til gymnastik, et multihus, en hundeskov syd for Runesvinget og en cykelsti langs Svenstrup Skolevej samt flere ældrevenlige boliger. Alle forslagene indgår i debatoplægget, som kommunen har udsendt.

Siden borgermødet har kommunen desuden modtaget flere forslag til nye boligområder, omdannelse af centrale områder og meget andet.

Svenstrup er et af kommunens største bysamfund med mange boliger og et varieret udbud af butikker, service og erhverv. Målet er, at byen både skal være en velfungerende forstad til Aalborg og et

selvstændigt bysamfund med en naturskøn beliggenhed tæt ved ådale og skov. Derfor lægger byrådet vægt på, at der fortsat er mulighed for at placere nye boliger og erhverv i byen.

Svenstrup er udpeget af byrådet som én ud af 11 oplandsbyer med et særligt potentiale for byvækst.

Debatoplægget til byudviklingsplanen for Svenstrup kan ses på www.aalborg.dk/svenstrup

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...