Over halvdelen af medlemmerne mødte op til generalforsamlingen i Svenstrup-Godthåb Husmoderforening

SVENSTRUP: Svenstrup-Godthåb Husmoderforenings holdt generalforsamling 14. februar. Formand Birte Nørgaard indledte med at takke for et godt fremmøde, idet 109 af foreningens 200 medlemmer var mødt op.

Efter fællessang og valg af Johnna Nielsen til dirigent blev der aflagt beretning og regnskab. Begge dele blev enstemmigt godkendt. Derefter var der valg af bestyrelsesmedlemmer. Birte Nørgaard og Karin Bergmann modtog genvalg. Jenny Skov Jensen ønskede ikke genvalg, og i stedet blev Jytte Andersen valgt. Som suppleanter modtog Bente Jørgensen genvalg, og nyvalgt blev Gurli Jørgensen. På revisorposterne var der genvalg til Lis Jacobsen og Lissy Jensen og revisorsuppleant Alis Nielsen.

Der blev udtrykt stor tak til Jenny Skov Jensen for seks års meget engageret arbejde i bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslog forhøjelse af kontingent til 300 kroner grundet øgede udgifter til blandt andet arrangementer og annoncering. Efter lidt debat blev forslaget vedtaget med stort flertal. Efter mange gode forslag til kommende arrangementer sluttede generalforsamlingen med kaffe og rullepølsemadder.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således: formand Birte Nørgaard, næstformand Jytte Andersen, Kasserer Karin Bergmann, sekretær Hanne Kalstrup og bestyrelsesmedlem Bente Lundsgaard.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...