Borgerne strømmede til biblioteket for at tale med kommunens to byplanlæggere og komme med forslag til Svenstrups udvikling

SVENSTRUP: Borgerne strømmede forleden til biblioteket, hvor bibliotekar Troels Hansen måtte konstatere, at der var større interesse for byens udvikling end biblioteksforretninger - selvom de i øvrigt går rigtig godt.

By- og Landskabsforvaltningen havde inviteret borgere og andre interesserede til at komme med input til den igangværende udarbejdelse af en Byudviklingsplan for Svenstrups udvikling i de kommende 12 år. Et netop offentliggjort debatoplæg er udarbejdet med inspiration fra det velbesøgte borgermøde i maj 2018 på Højvangskolen.

Samtidig med, at der planlægges for den fremtidige udvikling af byen, udarbejdes et idékatalog med konkrete forslag til projekter, der kan medvirke til at realisere intentionerne i den nye byudviklingsplan og forbedre byen.

Ønsker og idéer

Byplanlæggerne Lise Overby Nørgård og Charlotte Zeth Andersen havde lagt store bykort frem, hvorpå borgerne kunne udpege og stedfæste deres forslag eller indsigelser. Interessen drejede sig i mange tilfælde om de foreslåede boligområders placering, tilgængelighed og mulige gener for naboer og naturen. Spørgsmål om udviklingen i erhvervsområderne blev også fremsat.

Byudvikling via fortætning og/eller byggeri i flere etager i den gamle del Svenstrup og langs Hobrovej blev også nævnt.

Etablering af bofællesskaber til seniorer er også på nogens ønskeseddel. Den stadig voksende befolkning kræver flere idrætsfaciliteter, og primært idrætshaller efterlyses. Trafikale spørgsmål blev bragt frem, primært sikkerhedsforholdene på Langdyssen og Hobrovej var i fokus.

Vedrørende de grønne områder blev nævnt eksempler på manglende vedligeholdelse. Byens store ønske om et samlingssted i form af et multihus fremførtes flere gange. I løbet af de tre timer kom der et hav spørgsmål som byplanlæggerne besvarede eller opfordrede borgerne til at aflevere på stedet eller fremsende inden 1. marts til plan.udvikling@aalborg.dk

Nye projekter

Nogle lodsejere til de foreslåede nye bebyggelser var kommet til mødet. Gårdejer Niels Kragkær var mødt op for at fornemme interessen for udstykning af hans seks hektar store areal i Godthåb området. Projektudvikler John Bo Nielsen, Aalborg, har i samarbejde med markedschef Claus Otto Nielsen fra ingeniørfirmaet ”Niras” udarbejdet et skitseforslag til byggemodning og bebyggelse på Frederikshøjs arealer. Forslaget indeholder mulighed for opførelse af 90 parcelhuse, samt 100 boliger i varierede højde og størrelse.

Processen

Når alle forslag og idéer er samlet omkring 1. marts udarbejder By- og Landskabsforvaltningen det endelige forslag til byudviklingsplanen, dette forventes godkendt i byrådet medio 2019. Den endelige godkendelse af Byudviklingsplanen for Svenstrup for de kommende 12 år forventes godkendt af Aalborg Byråd ultimo 2019.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...