Birgitte Viftrup Mortensen er ansat som diakoni- og sognepræst i Ellidshøj og Svenstrup sogne

ELLIDSHØJ/SVENSTRUP: Ellidshøj og Svenstrup sogne indsatte søndag 17. marts deres tredje præst. Højtideligheden blev ledet af provsten i Aalborg Vestre Provsti Gerda Kirstine Neergaard Jessen fra Nibe ved gudstjenester i Ellidshøj Kirke klokken 13 og efterfølgende i Svenstrup Kirke klokken 14.30.

Den nye præst, Birgitte Viftrup Mortensen, er nyuddannet og bestod bispeeksamen 14. februar 2019 og blev ordineret i Budolfi Kirke 25. februar. Forud for ansættelsen pr. 1. marts er gået en ansættelsesprocedure bland andet med samtaler og prøveprædiken i sognene. Den 44-årige præst bor i Aalborg med sin mand og deres tre døtre. Birgitte Viftrup Mortensen har tidligere præsenteret sig i Ugeavisen og i seneste nummer af kirkebladet for Ellidshøj og Svenstrup.

Diakonipræst

Provsten indledte gudstjenesten og understregede i sin tale til Birgitte Viftrup Mortensen, at hun er ansat som diakoni- og sognepræst, hvilket betyder at en overvejende del af arbejdsindsatsen skal lægges blandt sognenes ældre og udsatte borgere. Diakoni betyder tjeneste. For 20-30 år siden var der ikke sådanne embeder, men i dag findes de i flere sogne. Gerda Kirstine Neergaard Jessen oplæste biskoppens godkendelsesbrev og ønskede menighederne tillykke med deres nye præst, som har masser diakoni-erfaring.

Tak

Herefter overtog Birgitte Viftrup Mortensen gudstjenesten og indledte med at takke kirkeministeren, biskoppen, provsten og menighedsrådene for stillingen, som hun var overmåde glad for. Hun så med forventning frem til de kommende opgaver på plejehjemmene, blandt områdets udsatte og alle andre, som søger kirken. Birgitte udtalte også ønsket om et godt samarbejde med sine to kolleger, medarbejderne, menighedsrådene og ikke mindst borgerne.

Velkommen

Efter de to gudstjenester samledes kirkegængerne fra de to sogne, præstekolleger og Birgitte Viftrup Mortensens familie i Svenstrup Sognegård til hyggeligt samvær med eftermiddagskaffe med lækkert kagebord.

Menighedsrådsformanden i Svenstrup, Henning Holm, ønskede på begge sognes vegne den nye diakoni- og sognepræst velkommen og så frem til et godt samarbejde.

- Vi har nu tre sognepræster, hvilket skyldes at antallet af borgere er øget kraftigt de senere år. En anden årsag er, at vi har en del plejehjem i området, sagde han.

- Som udgangspunkt vil dit arbejde blive på plejehjemmene og blandt vore udsatte borgere. Et sådant arbejde har du gode erfaringer med fra dit tidligere virke i blandt andet Menighedsplejen i Aalborg. Den skal du nu udnytte som både diakoni- og sognepræst i vore sogne, hvilket vi ser frem til, sagde menighedsrådsformanden.

Også formanden for menighedsrådet i Ellidshøj, Poul Verner Kristensen, har som kollegaen i Svenstrup udtalt stor tilfredshed med ansættelsen af Birgitte Viftrup Mortensen.

- Vi har store forventninger til et godt samarbejde, forlyder det fra Ellidshøj.

Sognepræsterne Anna Sofie Bielefeldt og Jørgen Johannes Tornøe ønskede begge med personlige taler deres nye kollega velkommen til jobbet som diakoni- og sognepræst.

- Nu begynder hverdagen og et spændende samarbejde, som vi ser frem til, sagde Anna Sofie Bielefeldt.

Præsteslægten Viftrup

Den nye diakoni- og sognepræst er ud af en præstefamilie, som også har været engageret i missions- og diakoniarbejde udenfor landets grænser. Hendes far, sognepræst emeritus Iver Viftrup, ønskede datteren tillykke med ansættelsen i de to sogne tæt på bopælen i Aalborg.

- Det er en spændende og grænseløs opgave, du går ind til, sagde Iver Viftrup.

Hverdagen

Birgitte Viftrup Mortensen afrundede sammenkomsten med at udtrykke sine forventninger til præstearbejdet og samarbejdet til alle sider. I kirkebladet kan læses om, hvor og hvordan man kommer i forbindelse med diakoni- og sognepræsten, der har kontor ved kirkekontoret på Gl. Viborgvej 19 i Svenstrup. På hjemmesiden https://sogn.dk/svenstrup-aalborg/ oplyses hvilke gudstjenester og andre tjenester, sognets tre præster forestår.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...