Projektforslag omfatter 29 parcelhusgrunde i Sønderholm. I første omgang er det planen at byggemodne og sælge 15 af grundene

SØNDERHOLM: Samrådet i Sønderholm har fremsendt en ansøgning om byudvikling vest for Sønderholm Skole. Om baggrunden herfor fortæller samrådets formand Bo Levinsen, at der på et borgermøde for halvandet år siden blev fremsat forslag og ønsker om, at byudvikling ikke alene skete i nabobyerne Frejlev og Nibe.

Vand- og fjernvarmeværk kunne godt klare en øget efterspørgsel, så det var sådan set bare om at komme i gang. Bo Levinsen fortæller videre, at der blev indledt forhandlinger med Aalborg Kommune om mulighederne. De viste sig gode, dersom der kunne sikres lokal opbakning.

Opbakningen kom allerede på borgermødet, hvor seks interesserede grundkøbere meldte sig. Arealet vest for skolen kunne erhverves. Projektudvikler John Bo Nielsen fra Projektgruppen har udarbejdet et projektforslag med 29 parcelhusgrunde. I første omgang er det planen at byggemodne 15 grunde og få dem solgt til private købere. Prisen for et færdigt familieparcelhus forventes at blive fra 2 til 2,5 millioner kroner, hvilket er en del under niveauet i nabobyerne.

Kommunal behandling

Af By- og Landskabsudvalgets referat fra mødet 4. april fremgår det, at Aalborg Kommune har modtaget ansøgningen om at igangsætte en planlægning for en boligudstykning i Sønderholm. I kommuneplanen er det i forhold til udviklingen i oplandsbyer og landsbyer fastsat, at de skal have ”frihed og fleksible rammer til at kunne rumme en lokal forankret udvikling tilpasset byens struktur, identitet og størrelse”. Det er således en forudsætning, at der er en lokal forankring og opbakning til de konkrete initiativer.

Samrådet i Sønderholm har selv igangsat projektet og taget kontakt til udvikler, som i dialog med grundejer har udarbejdet et projektforslag. Aalborg Kommune har været i dialog med parterne og fået bekræftet, at der er lokal opbakning til projektet.

Det indkommende projektforslag udgør et areal på cirka fire hektar. I forslaget er der tegnet 29 parcelhusgrunde og et større opholdsareal over mod skolen. Området vil få selvstændig vejadgang fra Nibevej. Endelig tilretning af projektet, herunder antal og typer af boliger, vil ske efter endt fordebat i lokalplanprocessen.

Bo Levinsen er optimistisk og fortæller, at det ikke stopper med de 15 grunde.

- Vi tror helt sikkert, at der kan sælges flere parcelhusgrunde, og en boligforening har meddelt deres interesse for at bygge almene lejeboliger i Sønderholm. Vi har gode kontakter og kan et borgermøde fremme det videre forløb, så kan vi hurtigt indkalde til et sådant, siger han.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...