Svenstrup Godthåb Idrætsforening har det godt på mange måder, men kun få møder op til generalforsamling og svært at finde frivillige til bestyrelsesposter

SVENSTRUP: Svenstrup Godthåb Idrætsforening (SGIF) afholdt forleden sin årlige generalforsamling, med deltagelse af 17 medlemmer og et par gæster. Forud for generalforsamlingen havde forretningsudvalget opfordret medlemmerne til at møde frem og deltage i valgene til vigtige ledelsesposter i foreningen. ”Det havde ikke virket”, konstaterede formand Ole Hansen i sin velkomst.

Afdelingerne

SGIF har flere sportsafdelinger, og formanden berettede at billard-afdelingen ikke var kommet med i slutspillet grundet datoændringer.

Bordtennis havde forbedret økonomien og fastholdt medlemstallet.

Fodboldafdelingens helt store aktivitet var indvielse af kunstgræsbanen. Der blev givet orientering om resultater i de forskellige børne- og ungdomshold, samt seniorer.

Kvindefodbold er kommet rigtig godt i gang med flere hold. Fodboldudvalget har udarbejdet en strategi frem til 2025. Med denne og topmoderne faciliteter, samt engagerede ledere og trænere er SGIF fodbold godt rustet til fremtiden.

Gymnastikafdelingen med 400 medlemmer jubler fordi der nu er blevet plads til springgymnastik for 110 glade børn. Jumping Fitness er også kommet på programmet.

Håndboldafdelingen have haft både op og nedture. Den store vandskade i Højvanghallen havde givet trænings- og kampmæssige udfordringer. Herreholdene var udfordret af et hold er stoppet, men man glæder sig over, at dameholdene har vist gode resultater. I ungdomsrækkerne er der igen hold i alle rækker.

Tennisafdelingen har grundet den gode sommer haft en lang og god sæson.

Volleyball beretter om stigning i medlemstallet, gode stævner og hyggelige træningsaftener for herreholdet og de mange seniorer. Den gode sommer havde givet ekstra aktivitet på beachvolley banen.

Hovedforeningen

På en ekstraordinær generalforsamling i juni blev det besluttet, at nedlægge badminton i SGIF-regi for herved bl.a. at få haltid til springgymnastik. Badminton i spilles nu i Svenstrup Badmintonklub.

Der er ikke meget aktivitet på petanquebanen, derfor er det besluttet at nedlægge petanqueafdelingen.

- Anlægget kan frit benyttes af vore medlemmer, sagde formanden.

SGIFs forretningsudvalg har fire medlemmer, heraf er eller bliver de tre poster ledige senest næste år. Formand Ole Hansen er på valg i 2019, næstformand Anette Christensen er på valg i 2019, kasserer Søren Toft er på valg i 2018 og sekretærposten er vakant. Flere medlemmer har tilkendegivet at de ikke modtager genvalg. Ole Hansen opfordrede forsamlingen til at opsøge mulige afløsere, så foreningens fremtidige ledelse kunne forblive intakt.

Halkapacitet

Der arbejdes på flere fronter for at få øget halkapaciteten i lokalområdet.

SGIF vil gerne have en tilbygning til Højvanghallen. Svenstrup Samråd ønsker et hus til sport og kultur placeret ved Svenstrup Skole. Parterne deltager i et samarbejde med Aalborg Kommune, for der bør findes en fælles løsning, understregede formanden.

Samarbejdet i dialogmøder med andre foreninger, Samråd og skoler, samt Fritidscenter Højvang og SSP-repræsentanter om ungdommen i området, har ligget lidt stille det seneste år, konstaterede Ole Hansen. SGIF ser ikke de store problemer, men deltager gerne i arbejdet.

Tak

Ole Hansen rettede afslutningsvis en tak til alle som havde bidraget til et godt år i SGIF, herunder sponsorer og samarbejdspartnere og medlemmer der på forskellig vis havde brugt foreningens tilbud og deltaget i aktiviteterne. Specielt blev der rettet en tak til to 40-års jubilarer: kasserer Søren Toft og billardformand Hans Krabsen, samt til afgående fodboldformand Axel Petersen for 35 års indsat.

Håndboldtræner Per Sørensen blev udnævnt til årets SGIFer. Begrundelsen var hans mangeårige engagement i klubben både som spiller og nu som træner for de to damehold.

Forbedret økonomi

Årsregnskabet blev forelagt af kasserer Søren Toft og viste et overskud på 181.000 kr. og en egenkapital der var øget til næsten 1,5 mio. kr. – Et regnskab som forsamlingen godkendte.

Mere demokrati

Af foreningens vedtægter fremgår at medlemmer over 16 år har stemmeret. Der var indsendt et forslag om at også medlemmer under 16 år kunne få demokratisk indflydelse. Det skulle ske ved at deres forældre fik stemmeret. Forslaget blev vedtaget og vedtægterne ændres.

Valg

Der skulle vælges kasserer og sekretær. Dog blev der ikke opstillet kandidater til nogle af posterne. Kasserer Søren Toft påtog sig opgaven i endnu et år. Sekretærposten er vakant indtil bestyrelsen finder en, som vil påtage sig jobbet.

SGIFs bestyrelse består herefter af: Formand Ole Hansen, næstformand Anette Christensen, kasserer Søren Toft, Hans Krabsen, Jim Hougaard, Claus Tommerup Sørensen, Ann Louise Pedersen, René Søholm, Bruno Andersen og Brian Møller.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...