Mange taksigelser til de, der yder frivilligt arbejde

SVENSTRUP: Gæsterne strømmede til reception i SGIFs kantine lørdag 24. november hvor man fejrede jubilarer, og som en af gæsterne sagde: ”Vi skal være stolte af, at nogen gør sådan et stykke frivilligt arbejde”!

Formand Ole Hansen rettede i sin tale til dagens to 40-års jubilarer – kasserer Søren Toft og billardformand Hans Krabsen – er stor tak for deres uvurderlige indsats gennem de mange år.

- Regnskabet har kørt efter en snor, og vi er aldrig kommet forgæves efter gode råd og uddybende oplysninger hos Søren Toft, som har sagt ja til at føre foreningens regnskab i endnu et år.

Billardkuglerne har rullet i alle årene, begyndende i et lille kælderlokale på Marathonvej og de sidste mange år i de gode lokaler i Højvang hallen. I alle årene under Hans Krabsens ledelse, hvilket han til formandens tilfredshed har lovet at fortsætte med.

35 år med fodbold

Fodboldformand Axel Petersen har efter 35 år i jobbet valgt at træde et par skridt tilbage. Han fortsætter som kampfordeler.

Ole Hansen takkede ham for den voldsomt store indsats, han har ydet for foreningen:.

- Du har været en hovedkraft i udflytningen fra Marathonvej til Højvang, sammenslutningen af idrætsforeningerne i Godthåb og Svenstrup, etablering af det nuværende anlæg og faciliteterne her omkring. På det seneste har du også været ildsjælen bag kunstgræsbanen. Axel du er kendt og anerkendt for din store indsats for fodboldsporten, ikke alene i Svenstrup men i hele Jylland, sagde Ole Hansen.

Alle tre jubilarer fik en hjertelig tak og et hurra for deres engagerede indsat som frivillige i SGIF, hvilket mange har nydt godt af.

- Der er noget for andre at leve op til, sluttede Ole Hansen.

Axel Petersens afløser på posten som fodboldformand, Claus Tommerup Sørensen, sparede ikke på superlativerne i sin tale:

- Folk slår ørene ud og lytter, når Axel taler - både i klubben og ude i fodboldverdenen. Områdets unge har haft og har stor glæde af din indsats. Du har været en inspiration for mange frivillige. sagde Claus Tommerup Sørensen blandt andet.

Frivillige værdsættes

Klokken var blevet 11,15 og ind strømmede de mange frivillige, som havde været ude i en plantage for at samle juletræer til fodboldafdelingens forestående juletræssalg, andre havde været på gaden for at sælge årets kalender.

Axel Petersen brugte i sin tale de mange nyankomnes indsats – på en kølig lørdag formiddag – som et godt eksempel på værdien af frivilligt arbejde. Han rettede også nogle muntre bemærkninger og lykønskninger til dagens to ”ældre” jubilarer, og takkede for et godt samarbejde.

I talen kom Axel Petersen ind på enkelte af de mange oplevelser de 35 år som frivillig havde budt på: Rejser med de unge mennesker, på sidelinjen til et utal af kampe, til møder og konferencer, samværet med spillere og trænere og klubbens/foreningens positive udvikling.

- Der har på den lange rejse været nogle bump, men de holdt os vågne. SGIF er et fristed hvor man mødes uanset ståsted, vi mødes i øjenhøjde. Det er guld værd, sluttede den erfarne fodboldformand – og nu kampfordeler.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...