Børnehaven Humlebien i Svenstrup har holdt rejsegilde

SVENSTRUP: Dagtilbud Svenstrup består af to daginstitutioner og ni børnehaver. Den overordnede leder er dagtilbudsleder Tina Andreasen, og torsdag 25. oktober bød hun velkommen til byggegilde i områdets nyeste børnehave. Humlebien er beliggende på Bautastenen 1, Svenstrup.

Dagens vigtigste og måske mindst betagede gæster var de fremtidige brugere, børnene fra børnehaverne Humlebien og Hellekisten, som sammen med deres voksne flytter ind i det nye hus omkring 1. juni. Også børnene fra naboinstitutionen Bautastenen deltog i byggegildet.

De øvrige gæster var håndværkere, mestre, ingeniører og arkitekter samt personer, der på forskellig måde - fagligt, organisatorisk og politisk - har interesse for dagtilbuddene i Aalborg Kommune.

Tak til alle sider

Direktør for familie- og beskæftigelsesforvaltningen, Hans Christian Mariegaard, udtrykte tilfredshed med byggeriets forløb og det gode samarbejde. Baggrunden for byggeriet af den nye børnehave er befolkningstilvæksten i Svenstrup-området. Behovet for børnehavepladser har i en periode været løst med en midlertidig børnehave på Føldalsvej, Humlebien, som nu sammen med børnehaven Hellekisten flytter ind i en af Aalborg Kommunes største børnehaver med plads til omkring 80 børn.

Hans Christian Mariegaard takkede også for et godt og konstruktivt samarbejde med forældre og ansatte.

Medlem af miljø- og energiudvalget, Lars Peter Frisk, indledte også sin tale med at rette en tak til håndværkerne, som er godt på vej med at fuldføre et helt specielt og meget bæredygtigt byggeri på linje med børnehaven i Karolinelund. Lars Peter Frisk omtalte Aalborg Kommunes engagement i projekt "Green Building A-Z", der arbejder for, at der bygges flere bæredygtige og energieffektive offentlige bygninger. Deltagerne fik også en orientering om FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Flere af målsætninger er indarbejdet i byggeriet af Humlebien i Svenstrup.

Direktør Peter Boltau fra TL-BYG rettede en tak til bygherren, Aalborg Kommune, for at de må være med i det spændende og nytænkende byggeri. Der blev også udtrykt tak til entreprenør kolleger og håndværkere for et godt samarbejde.

- Vi forventer at aflevere den 710 kvadratmeter store børnehave inklusive udenomsarealer omkring 1. maj, sluttede Peter Boltau.

Bæredygtighed

Alle talerne brugte begrebet "bæredygtighed" et utal af gange, og for at klare lidt op på begrebets betydning for opførelsen af Humlebien bringes nedenstående her en forklaring fra kommunikationsansvarlig ved Aalborg Kommune, Kasper Nyhus Stenholt:

"Humlebien er en del af Interreg-projektet Green Building A-Z, der har til formål at bygge mere bæredygtigt og energieffektivt offentligt byggeri. Humlebien opføres efter certificeringsordningen DGNB, og det har blandt andet betydet, at der fra byggeriets start er tænkt over alt fra materialeforbrug til energiforbrug og genbrug af områdets overskudsjord. Derudover er planlægningen foregået med bygningens fremtidige brugere i centrum, og brugerne har bidraget med input til Humlebiens indretning og prioritering af rum og kvadratmeter - det har resulteret i en god proces, et godt samarbejde og en bedre bygning".

Brugerne

Børnehaven Humlebien får plads til 80 børn i alderen tre til seks år. 20 kommer fra Hellekisten og 35 fra Humlebien på Flødalsvej.

- Det betyder, at alle pladser endnu ikke er optaget men det forventer vi hurtigt sker, fortæller den kommende pædagogiske leder Frida Andersen, som i dag er leder af de sammenlagte børnehaver. Frida Andersen forventer, at der vil blive beskæftigelse til omkring 12 medarbejdere.

I denne artikel har der næsten udelukkende været fokuseret på byggeriet - det var jo trods alt et rejsegilde - men vi ser frem til at besøge Humlebien engang til sommer, når Det Grønne Flag er hejst og alt er på plads - også børnene, hvorom det hele drejer sig.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...