Anlægsgartnermester Erik Krogsgård har rundet de 70, men er stadig i fuldt vigør med masser af projekter

GODTHÅB: Anlægsgartnermester Erik Krogstrup, Halvej 12, Godthåb fyldte 21. december sidste år 70 år. I den anledning har Ugeavisen haft en snak med ham om hans mange oplevelser og aktiviteter, ikke alene i Aalborg og omegn, men i store dele af verden. Situationen ved denne samtale er ikke mangel på stof, men det stik modsatte - der skal prioriteres.

Barndom

Erik Krogstrup er født i Over Jerstal ved Vojens. Forældrene havde opbygget et handelsgartneri med produktion i væksthuse og på friarealer og med tilhørende grønt- og blomsterbutik. Erik Krogstrup har to søskende, og alle måtte hjælpe i virksomheden, så det med gartnerfaget har fødselaren fået i dåbsgave.

Broderen Jørgen har en entreprenørvirksomhed og søsteren, Hanne Katrine, er professor på AAU.

Efter faderens død i 1998 blev gartneriet solgt, og moderen bosatte sig i Aalborg, hvor hun døde 93 år gammel på plejehjemmet Birkebo 6. december 2018.

Uddannelse

Efter realeksamen påbegyndte Erik Krogstrup den fireårige gartneruddannelse, som skulle gennemføres på forskellige gartnerier, begyndende ved forældrene i Over Jerstal. Her var han med til at etablere en ny blomsterbutik. I 1967 blev næste plads ved en gartner og anlægsvirksomhed i Gram. Sidste elevplads var ved Thomsens Planteskole i Skalborg, hvor han som 19-årig begyndte 1. oktober 1968 og siden blev udlært.

Uddannelsen blev afsluttet i foråret 1970 med et ophold på Havebrugshøjskolen Vilvorde, og han kunne nu skrive anlægs- og planteskolegartner på visitkortet.

Thomsen Skalborg

Næste mål var at blive landskabsarkitekt, hvilket man læste til på Landbohøjskolen. Efter 2. semester fik Erik Krogstrup en opringning fra Martin Thomsen i Skalborg med et tilbud om at vende ”hjem”. I følge bogen ”Thomsen Skalborg” var det en meget svær beslutning, men det blev et ja tak.

Efter få måneder overtog den kun 23-årige en ledig formandsstilling. Det var indledningen til et langvarigt og spændende ansættelsesforhold.

Vi bladrer lidt videre i bogen og finder beskrivelser af mange af de spændende opgaver, som Erik Krogstrup var dybt engageret i. Et stort arbejdsområde i 70’erne var anlæggelse af haver ved de mange nye parcelhuse, der blev bygget overalt. Siden kom der nye opgaver med grønne anlæg ved skoler, almennyttige boliger og erhvervsvirksomheder.

Anton Thomsen fortæller, at Erik Krogstrup konstant var foran. Han viste, hvor der skete noget, og aftalerne blev indgået, inden andre havde set mulighederne. Erik Krogstrups evne til at planlægge og koordinere, så arbejdet skred frem uden afbrydelser, fremhæves også.

Kirkegårdsdiger skal repareres eller genopføres - her skabte Thomsens Anlægsgartneri sig også et godt navn blandt menighedsråd i hele Jylland.

Selskabsændring

I 1974 blev virksomheden delt i to til Thomsens Planteskolen med Anton Thomsen som chef og Thomsens Anlægsgartneri ApS med Martin Thomsen som chef og Erik Krogstrup som leder og medejer. I 1997 flyttede anlægsgartneriets administration til de nyopførte lokaler på hjørnet af Hobrovej og Hjortevej.

Det var også i 70’erne større anlægsarbejderarbejder begyndte at blive udbudt i licitation, og ofte deltog Thomsens som underleverandører ved store anlægsarbejder eller efter aftaler med landskabsarkitekt firmaer. Plantninger langs motorvejene var i en periode virksomhedens største aktivitet. Gårdsaneringer var et andet stort område. Det fremgår af bogen, at 75 procent af gårdsaneringerne i Aalborg er gennemført ved Thomsens medvirken.

I 1984 blev selskabsformen ændret til A/S, og Erik Krogstrup fortsatte som direktør og aktionær.

Thomsens Anlægsgartneri A/S blev i 2000 solgt til entreprenørvirksomheden NCC, som gerne ville have en anlægsgartnervirksomhed tilknyttet. Erik Krogstrup blev ansat som afdelingschef i NCC, men forlod virksomheden i 2002.

Eget selskab

Krogstrup Consult blev oprettet samme år som selvstændig rådgivnings- og tilsynsvirksomhed. En af de første kunder var områdets store bygherre, ejendomshandler Thorkild Kristensen. I 2003 indledtes et samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma Niras i Aalborg.

De sidste 10 år har Erik Krogstrup for Aarhus Kommune forestået drift og tilsyn af udvendige arealer ved omkring 100 ældrecentre m.fl. En lignende opgave løses ved Aarhus Universitets fire forskningscentre.

Erik Krogstrup har siden 80’erne etableret mange biologiske rensningsanlæg. Disse kan med plantning af en speciel type tagrør rense spildevand næsten 100 procent.

Syns- og skønsmand for Teknologisk Institut samt fagdommer i Voldgiftsnævnet for Bygge og Anlæg er endnu et par af fødselarens mange gøremål.

I perioden 1996-1999 var Erik Krogstrup engageret i et Danida-projekt i Sydafrika, der havde til formål at uddanne afrikanske anlægsgartnere i Danmark og etablere anlægsgartnerier i Sydafrika. En opgave, der omtales som spændende, men vanskelig. Et kært minde fra tiden i Sydafrika er mødet med Nilson Mandela.

Erik Krogstrup har gennem årene haft mange tillidsposter, for eksempel formands-, bestyrelses- og udvalgsposter i Danske Anlægsgartnere. Bestyrelsesmedlem i ELCA – European Landscape Contractors Association. Bestyrelsesmedlem i Krakow, en polsk anlægsgartner virksomhed og Aalborg Gartnerforening.

Fritiden

Fødselaren har et stort socialt og humanitært engagement blandt andet gennem 15 års medlemskab i Lions Svenstrup, hvor han er præsident. I Dansk Amerikansk Klub er han på medlemslisten. Foreningen Grønlandske børn har også hans interesse. Helt naturligt er han med i Godthåb Samråds plejegruppe, som holder opsyn med de grønne områder.

Gennem tiden har Erik Krogstrup fået skiftet begge hofter og skuldre samt fået gjort den ene ankel stiv, så sport bliver det ikke til. Før i tiden har han dyrket fodbold, ishockey, håndbold, tennis og golf.

Ilsebet og Erik blev i 1975 gift i Las Vegas og siden velsignet i Jetsmark Kirke. De har fået to børn: Anne, der er lærer og bor i Gug, og Anders, der sælger olie og gas på internationalt plan og er bosat i Godthåb. De har beriget forældrene med fire børnebørn og endnu et er på vej.

Ilsebet er uddannet i skibsprovianteringsbranchen, men har de sidste 30 år arbejdet som konsulent i rejsebranchen.

I kraft af begge ægtefællers meget udadvendte arbejde har de rejst verden rundt, men er friske på at tage endnu et par store rejser. Sommerboligen i Tyrkiet besøges et par gange årligt, og sommerhuset i Blokhus er familiens samlingssted.

Fødselsdagen blev fejret 3. november på Skydepavillonen i Aalborg med 75 gæster. Det var en dobbelt-fest, for Ilsebet rundede 12. september også det syvende hjørne.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...