Rådmand Tina French Nielsen roste især skolens miljøråd for den store indsats

SVENSTRUP: Skolerådmand Tina French Nielsen besøgte 25. oktober Svenstrup Skole for at overrække Det Grønne Flag. Rådmanden roste især skolens miljøråd for den store indsats, der var ydet på vigtige områder, der forbedrede miljøet og mindskede energiforbruget. Aktiviteter, der var summet op til, at Svenstrup Skole endnu engang kunne hejse Det Grønne Flag.

- På verdensplan er der 51.000 skoler, der har flaget, og over halvdelen af Aalborg Kommunes skoler har også flaget. Alt sammen er medvirkende til, at verden bliver et bedre sted at leve, sluttede Tina French Nielsen.

Skoleleder René Neve Henriksen rettede en tak til miljørådet for deres indsats og opfordrede alle på Svenstrup Skole til hele tiden at tænke og agere bæredygtigt til gavn og glæde for fællesskabet.

Det Grønne Flag blev derefter hejst op i den 14 meter høje flagstang. Her foldede det sig flot ud med den blå himmel som baggrund.

Efter flaghejsningen blev der uddelt æbler, pærer og appelsiner, som kunne nydes i klasseværelserne.

Eleverne fik ordet

Efterfølgende havde vi en snak med miljørådets seks elevrepræsentanter Lea, Ahmed og Karoline fra 6. årgang, Sebastian og Mads fra 7. årgang og Anton fra 8. årgang. De engagerede elever fortalte blandt andet om deres spændende arbejde. Nogle af dem kunne dog godt ønske sig lidt mere opbakning i klasserne. Miljørådet har fået en orientering om skolens energiforbrug og muligheder for besparelser. Det blev også fortalt, at der blev samlet point på en computer efterhånden som aktiviteterne var gennemført, og således kunne udvalget følge hvornår Det Grønne Flag var hjemme.

Miljørådets medlemmer holdt på skift en tale forud for flaghejsningen, hvor de fortalte om de aktiviteter der havde skaffet Svenstrup Skole Det Grønne Flag.

Grønt Flag

- Svenstrup Skole har for fjerde år i træk fået Det Grønne Flag, der betyder at vi har gjort en forskel for miljøet. Vi mener, at det er vigtigt at arbejde med miljøet, da vi skal lære at passe på vores natur, så den også bevares til de næste generationer. Vi kan som skole gøre en lille forskel, som vi ønsker skal være til inspiration for andre skoler og elever, sagde de blandt andet.

Miljørådet

Miljørådet er et råd, der består af elever fra 6., 7. og 8. årgang, og hertil kommer to af skolens lærere samt skolens ledere. Miljørådet er med til at planlægge skolens grønne arbejde.

- Vi er derfor med til at tilrettelægge, hvad skolen skal arbejde med for at gøre en forskel for vores nærmiljø, sagde eleverne.

Planer for dette skoleår

- Vi har i år valgt at have fokus på affald inde og ude, da vi mener, at det er et område, som vi kan blive bedre til. Der ligger ofte skræl i skolegården, på gangene og i klasserne. Vi vil derfor gøre en forskel ved at have fokus på affaldssortering og brug af skraldespande. Vores plan er derfor at gøre det synligt, hvor man skal smide sit skrald. Det vil vi gøre ved at sætte skilte på de forskellige skraldespande i klassen, sagde eleverne, der ofgså fortalte, hvorfor skolen har fået Det Grønne Flag.

- Vi har fået Det Grønne Flag, fordi vi blandt andet har deltaget i affaldsindsamlingen, hvor 6.c blev vindere af konkurrencen. Svenstrup Skole samlede ialt 308 kilo affald. Derudover deltog 5.a og 6. årgang i naturfagsmarathon, hvor de blandt andet undersøgte, hvordan man isolerer et hus bedst muligt og derved sparer på energien. 4. årgang deltog i årets plantejagt, hvor de var med til at gøre en forskel for skolens nærmiljø, da de blandt andet lavede insekthoteller og forbedrede leveforholdene for skolens insektliv. Indskolingen arbejdede med madspild i deres emneuge.

Miljøudvalget afsluttede talen med en stor tak til elever og lærere som gør en forskel for miljøet på Svenstrup Skole.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...