Svenstrup-Ellidshøj fagforening blev stiftet for 100 år siden

0
Anker Jørgensen taler ved 60-års jubilæet. Foto udlånt af Erik Gregersen
En kreds af arbejdsmænd fra Svenstrup-Ellidshøj området tog i 1918 initiativ til stiftelse af en fagforening. Svenstrup Ellidshøj Fagforening blev stiftet 18. marts 1918. Erik Gregersen fra Svenstrup, medlem af 3F´s nostalgigruppe, har kigget i nogle af de gamle forhandlingsprotokoller, hvoraf flere desværre er forsvundet.

Den gamle arbejdsmand (årgang 1933) Erik Gregersen fortæller her i glimt fra den 100-årige historie:

Foreningen blev fusioneret med SID Aalborg i 2004.

Stifterne var primært beskæftiget i de omkringliggende kalkværker, men der var også en del banearbejdere blandt initiativtagerne. De ældste optegnelser stammer fra 27. februar 1922, og heraf fremgår at foreningens første formand formentlig var E. Eliasen.

På en ekstraordinær generalforsamling afholdt på Svenstrup Afholdshotel 14. april 1922 valgtes P. Kvist til formand. Generalforsamlingen vedtog i øvrigt at yde begravelseshjælp på 50 øre til hustruen såvel som til manden. Det blev også besluttet, at fanen skulle repræsenteres på 1. maj i Aalborg. Der blev endvidere talt om at købe en fyldepen, men det blev udskudt til senere vedtagelse.

På dette tidspunkt var der store problemer med at få overenskomst på Flødal Kalkværk, som var en af de største arbejdspladser i området.

Generalforsamlingen 20. marts 1923 bestemte, at arbejdsløse der havde været ledige i mere end to måneder skulle være kontingentfri i to måneder. Der blev iværksat en privat indsamling, og til at fordele pengene valgtes P. Kvist, Svenstrup og J. P. Jensen, Ellidshøj og Rasmus Jensen, Godthåb. Erik Gregersen mener ikke, at der på dette tidspunkt endnu var en fagforening i Godthåb.

Det nævnes også i 1923, at Ernst Kvist blev valgt til kontrolbestyrer, og Kragelund valgtes som kasserer. Begge fik en løn på 200 kroner om året. Fagforeningen havde ikke noget kontor, så alt arbejde skete på privatadressen.

På generalforsamlingen 18. januar 1925 blev det vedtaget at udpege 10 mand i nummerorden, hvoraf én skulle følge med fanen i anledning af sølvbryllupper og begravelser. Undlod man at møde op uden gyldig grund, skulle erlægges en bøde på 10 kroner.

De fremtidige formænd var følgende: Ferdinand Madsen, der senere fik arbejde i Forbundet. Anders Ottesen, Jens P. Larsen (kaldet Jens Vejmand), Poul Bødker, Orla Christensen og Torben Jensen blev valgt i 1990 og dermed den sidste formand, da afdelingen i 2004 blev sammenlagt med 3F.

Erik Gregersen fortæller videre, at arbejderne i Godthåb i 1945 oprettede deres egen fagforening, og en del medlemmer i den forbindelse blev overflyttet hertil fra Svenstrup.

I 1972 blev de to afdelinger sammenlagt efter direktiv fra forbundet, idet der skulle være en fuldtidsansat formand i hver afdeling, og for at klare dette økonomisk blev sammenlægningen en realitet. Svenstrupafdelingen lejede kontorlokaler i den gamle Stationsbygning.

I 1979 besluttede man at købe bygningen på Fabriksparken 11 og flytte kontoret hertil. Allerede fire år senere blev der bygget til, så der kunne holdes kurser og lignende.

Gennem årene har fagforeningen holdt flere jubilæer. 50-års jubilæet ved man ikke noget om, men ved 60-års jubilæet blev der festet i Svenstruphallen, og forbundsformand Hardy Hansen og statsminister Anker Jørgensen talte ved festen.

Ved 75-års jubilæet var der igen fest, og talere var Poul Kristensen fra forbundet og tidligere statsminister Anker Jørgensen.

Det fortælles, at pigerne i køkkenet pludselig nedlagde arbejdet med ønske om at Anker Jørgensen kom ud og hilste på, hvilket ikke var noget problem, og der blev endda skrevet autografer. På dette tidspunkt var der 660 medlemmer i SID’s Svenstrupafdeling.

SID Svenstrups sidste generalforsamling blev afholdt 1. december 2004, hvor sammenlægningen 3F Aalborg blev vedtaget. Dermed flyttede 735 medlemmer tilholdssted til Aalborg.

Hermed var det ikke slut, for i dag er der en særdeles aktiv efterfølger, nemlig 3F Seniorklub Svenstrup med tilholdssted i Spejderhuset “Knasten” på Svenstrup Skolevej. Foreningen tilbyder sine omkring 160 medlemmer bankospil flere gange om året, foredrag, udflugter og andre former for sammenkomster.

På generalforsamlingen 19. marts 2018 fortalte Erik Gregersen i anledning af 100-års jubilæet uddrag af fagbevægelsens historie i Svenstrup, og så blev der serveret gule ærter med det hele.

Del

Lukket for kommentarer

Denne webside benytter Cookies til at forbedre din oplevelse. Ved at bruge websiden accepterer du dette! Læs mere om dette

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close