Samling og synlighed på Svenstrup Samråds generalforsamling

0
209 - Pia Staudt Larsen, Annette Valsted Thomsen og Jenni Gulbæk udgør bestyrelsen, efter at Lasse Kragh og Mikkel Vibe Poulsen er udtrådt.
– Jeg er glad for at der er kommet nogen!

Sådan sagde formanden for Svenstrup Samråd, Lasse Kragh, i sin velkomst til de 20 fremmødte til årets generalforsamling, der fandt sted 1. februar.

I formandens beretning blev det understreget, at det var vigtigt at havde et samråd, som kan og bør være samlingspunkt og talerør for Svenstrup. Dette har bestyrelsen i det forløbne år forsøgt at leve op ved at deltage i forskellige aktiviteter med byens foreninger og institutioner.

Der er oprettet et samarbejde med samrådene i Godthåb og Skalborg, et samarbejde som Lasse Kragh anså som vigtigt i det fremtidige arbejde for at skaffe sig indflydelse. Samrådet havde også deltaget i et fælles møde for alle kommunens samråd.

Én af årets store aktiviteter var “Åben Park”, som tog udspring i et borgerprojekt, der havde fået stor opbakning fra foreninger og erhvervsdrivende. Det lykkedes at samle omkring 1000 mennesker til en festlig dag i Svanemølleparken.

Den anden aktivitet var det traditionsrige “Skippermarked”, som havde haft en udmærket opbakning, men det blev det sidste i den kendte form.

I forbindelse med kommunevalget i efteråret arrangerede samrådene i Godthåb og Svenstrup et velbesøgt vælgermøde, hvor der udspandt sig en livlig debat.

På generalforsamlingen blev det også fortalt, at Grøn Gruppes seks medlemmer arbejder på etablering af en hundeskov i og ved Flødalskoven, og det blev fremhævet, at byudviklingsgruppens arbejde mod lokalplanen vedrørende Akafa’s ønske om udvidelse utvivlsomt havde været kraftigt medvirkende til, at denne var trukket tilbage. Gruppens medlemmer arbejder videre med byudviklingsprojekter.

I løbet af 2017 er der startet en SMS-Hjertestop gruppe på 18 medlemmer. Når der ringes 112 i forbindelse med hjertestop sendes besked til ét eller flere gruppemedlemmer, som hurtigst muligt tager til adressen og påbegynder førstehjælp.

Lasse Kragh gennemgik regnskabet, og det er – som han sagde – lykkedes at tømme kassen. Der var en kassebeholdning på cirka 150 kroner. Alle samråd får 15.000 kroner årligt primært til møder og administration. Der udviklede sig en lille debat om rimeligheden i, at store og små samfund får samme beløb samt om beløbenes anvendelsesmuligheder.

Næste punkt på dagsordenen “Diskussion af planer for det fremtidige arbejde” kom blandt andet ind på byudvikling, hundeskov, byfest 2018, åben park 2018 og samling af foreninger og klubber. Formanden lagde en dæmper på den mulige diskussion ved at meddele, at han og næstformanden udtræder af bestyrelsen. Det er ikke muligt for de tre tilbageværende bestyrelsesmedlemmer at gennemføre andet end det mest nødvendige for at holde Svenstrup Samråd kørende.

Under punktet “valg til bestyrelsen” skulle afløsere for formanden og næstformanden vælges. Samrådets kasserer Annette Valsted Thomsen modtog genvalg, sekretær Pia Staudt Larsen og IT-ansvarlig Jenni Gulbæk var ikke på valg. Ingen af mødedeltagerne meldte sig, så Svenstrup Samråd ledes nu af Annette, Pia og Jenni.

Jan Michael Madsen tilbød at indtræde om et års tid, når han får mere plads i kalenderen. Niels Bork tilbød, på konsulentbasis, at hjælpe med en mulig omorganisering af samrådets arbejde.

Under eventuelt kom der god gang i debatten, og forslag til nye og eller ændrede aktiviteter blev fremsat. Det gennemgående i debatten var dog “samling og synlighed”, herunder samling af foreninger, klubber og institutioner, måske fra et større område. Spørgsmålet var så: hvad skal man samles om, og på hvilken måde synliggøres samrådet?

Som anerkendelse af bestyrelsens store arbejde i 2017, takkede generalforsamlingen med en klapsalve.

Del

Lukket for kommentarer

Denne webside benytter Cookies til at forbedre din oplevelse. Ved at bruge websiden accepterer du dette! Læs mere om dette

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close