Processen med en ny råstofplan begynder nu

0
Regionen vil nu have borgernes syn på, hvilken overordnet plan, der skal være for råstof-udvindingen i Nordjylland. Arkivfoto: Bo Lehm
Region Nordjylland sender redegørelse om revision af Råstofplan 2016 i høring

Borgerne i Region Nordjylland får nu mulighed for at komme med deres mening om, hvordan regionsrådet skal administrere opgaven med at beskytte og benytte landsdelens råstoffer.

Skal Region Nordjylland finde ud af, om der kan indvindes mere sand, grus og sten i Vendsyssel og Thy? Skal der arbejdes på at finde nye råstofgrave i de kommuner, hvor behovet er størst? Skal vi se på mulighederne for at øge indvindingen af råstoffer til havs?

Det er blot nogle af de ting som borgere, råstofindvindere, kommuner og andre kan komme med input til, når Region Nordjylland indbyder til høring indtil til 14. september 2018.

Regionsrådet skal hvert fjerde år gennemgå råstofplanen for at vurdere, om der er behov for en revision. Til at hjælpe med vurderingen har regionen udarbejdet en redegørelse. Det er det oplæg, der nu sendes ud i offentlig høring. Redegørelsen beskriver indvindingen og forsyningen med råstoffer i Region Nordjylland.

Regionens råstofplanlægning er blandt andet med til at sikre, at der er tilstrækkelige mængder af råstoffer til byggerier, anlægsarbejder, industri og landbrug fremover. En grundig planlægning er vigtig for at afveje interesserne og på den måde er råstofplanlægningen et redskab til at finde de områder, der i fremtiden skal danne grundlaget for en afvejet indvinding af sand, sten, ler, kalk, kridt, moler og tørv.

Region Nordjylland vil gerne have flere synspunkter til den aktuelle forsyningssituation med råstoffer i regionen for at kunne vurdere behovet for at revidere den gældende Råstofplan 2016.

– Vi vil gerne have forskellige bud på, hvordan vi kan sikre, at vi også fremover har nok råstoffer, og der er mange emner, der er relevante at kigge på. Jeg læder mig til at se de input, vi får i høringen, så de kan være med til at danne grundlag for en endelig beslutning, siger Mads Thomsen, formand for Udvalg for Klima og Miljø.

Man kan komme med sine kommentarer ved at slå op på en særlig hjemmeside, der er oprettet til formålet: https://www.raastofplan2020.rn.dk

Nogle af de spørgsmål, regionen ønsker kommentarer til

Bør en revision af Råstofplan 2016 fortsat fokusere på at finde egnede forekomster af sand, grus og sten i Vendsyssel?

Skal fokus fortsat være på at sikre den lokale forsyning?

Bør der være et større fokus på at løse forsyningsproblemerne lokalt i de kommuner, hvor fremskrivningen af råstofforbruget forventes at stige mest de kommende år?

Skal Regionen søge at påvirke relevante myndigheder og råstofbranchen til at se på mulighederne for at indvindingen af råstoffer til havs kan spille en større rolle end i dag sådan, at havbaserede råstoffer kan bidrage til en større andel af det fremtidige råstofforbrug?

Skal Regionen i højere grad have fokus på mulighederne for at understøtte genanvendelse af bygge- og anlægsaffald som et alternativ til den landbaserede råstofindvinding?

Del

Lukket for kommentarer

Denne webside benytter Cookies til at forbedre din oplevelse. Ved at bruge websiden accepterer du dette! Læs mere om dette

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close