Noget af landets bedste drikkevand kan tappes i Godthåb

0
Godthåb Vandværk på Ridemandsmøllevej.
Godthåb Vandværk I/S afholdt 21. marts sin årlige generalforsamling. Formand Henrik Højlund Larsen aflagde beretning for året 2017, der blev betegnet som spændende med mange aktiviteter.

Godthåb Vandværk har i året fået fire nye forbrugere på Sportsvænget, så der nu er 493 forbrugere. Der er opkrævet betaling for 48.014 kubikmeter, svarende til 97 kubikmeter pr. husstand. Det er lidt under normalen.

Der har været et ledningstab på cirka fem procent, hvilket forklares med forskelle på målere samt øget forbrug i forbindelse med rørsprængninger og reparationer. Der arbejdes systematisk på vedligeholdelse af vandværket og ledningsnettet.

I efteråret begyndte Aalborg Varme at tilsætte et grønt farvestof til fjernvarmevandet. Derved kan man se, om der skulle være utætheder i for eksempel varmtvandsbeholdere eller varmevekslere.

I 2017 er der udskiftet en tredjedel af vandmålerne, svarende til ca. 160 målere. Udskiftningen er led i den løbende og lovpligtige udskiftning. I 2018 udskiftes den sidste tredjedel, hvorefter der går tre år inden næste udskiftning. Til den tid overvejes udskiftning til elektroniske målere.

Forsyningsområdet er i 2017 udvidet med Sportsvænget, som består af 10 parceller hvorpå byggeriet i flere tilfælde er påbegyndt. Vandforsyning til Fenris Allé har gennem længere tid været forhandlet med Aalborg Kommune og nu på det sidste også men en bygherre, der forventer at opfører boliger i løbet af 2018.

Bestyrelsen besluttede i september at hæve vandprisen med to kroner pr. kubikmeter. Det skyldes primært, at der forventes øgede omkostninger til systematisk vedligeholdelse samt større udgifter ved målerudskiftning, hvis det vælges at anvende elektroniske målere.

Godthåb Vandværk har tilsluttet sig et nyoprettet samarbejde mellem vandværker i Aalborg Kommune kaldet “Foreningen Grundvandssamarbejde i Aalborg”. Formålet med foreningen er at sikre, at forsyningen af drikkevand i Aalborg Kommune fortsat kan ske på grundlag af uforurenet grundvand, det vil sige uden videregående permanente rensningsforanstaltninger. Formand Henrik Højlund Larsen er valgt som suppleant til bestyrelsen i den nystiftede forening.

I årets løb har der været afholdt flere møder mellem Aalborg Kommune og vandværkerne om diverse indsatsplaner. Den væsentligste indsat for Godthåb Vandværk er at informere forbrugerne om bevaring af drikkevandet. Dette falder meget godt i tråd med vandværkets ideer om mulige “Giftfri by” kampagner.

Formanden kom i sin beretning også ind på værkets vandkvalitet og de mange analyser, der bliver foretaget på pumpestationen, i ledningsnettet og ved forbrugerne.

– Ingen analyse har kunnet rokke ved at den leverede vandkvalitet lever fuldt op til grænseværdierne, og vi kan derfor drikke vand af en kvalitet, som er en af de bedste i Danmark, sagde han. Diverse analyseresultater findes på hjemmesiden.

Bestyrelsen har ved Danske Vandværker forespurgt om selskabsformen I/S fremover vil give udfordringer. Svaret var, at der umiddelbart ikke var grund til ændringer.

Dagsordenens øvrige punkter gav ikke anledning til kommentarer, og da der var genvalg til alle poster, kunne formanden slutte generalforsamlingen med en tak for godt samarbejde til vandværksbestyrer Peter Lüchow og kollegerne i bestyrelsen samt suppleanter og revisor.

Godthåb Vandværks bestyrelsen består af Henrik Højlund Larsen (formand), Hans Jørgen Thomsen (kasserer), Poul Tradsborg (sekretær), Jacob Axelsen (bestyrelsesmedlem) og Peter Lüchow (vandværksbestyrer).

Del

Lukket for kommentarer

Denne webside benytter Cookies til at forbedre din oplevelse. Ved at bruge websiden accepterer du dette! Læs mere om dette

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close