Luther-ambassadør Christen Mejldahl besøgte Godthåb

0
Menighedsrådsformand Henrik Lundgaard Nielsen byder velkomme til Luther-aften.
Hvornår blev danskerne kristne? Var det, da munken Ansgar i 800-tallet byggede kirker og missionerede herfra? Var det, da kong Harald Blåtand 100 år senere, som det står på Jellingstenen, gjorde danerne kristne? Eller da der i 11-1200-årene blev bygget kirker over hele landet, små på de magre egne og store på de mere velstillede egne og byer? Var det ved Martin Luthers oprør mod den romersk-katolske kirke for 500 år siden? Var det, da munken og senere biskop i Ribe Hans Tausen i begyndelsen af 1500-årene begyndte at udbrede det kristne budskab? Ovenstående var nogle af de spørgsmål, som Christian Mejldahl rejste og uddybede på et velbesøgt fællesmøde for Ellidshøj, Svenstrup og Godthåb sogne 4. oktober i Godthåb Sognegård.

Christian Mejdahl er af biskoppen i Viborg Stift blevet opfordret til at være Luther-ambassadør i anledningen af Luther-året. Arbejdet omfattede bl.a. en større foredragsvirksomhed, og det var i denne forbindelse han var inviteret til Godthåb.

Den tidligere mangeårige folketingsmand og senere formand for folketinget er en særdeles erfaren taler med en eminent viden om Danmarks historie og stærke meninger om kristendommens betydning herfor. Christian Mejdahl fremhævede § 4 i Grundloven af 1849 der lyder: “Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten”.

Mejdahl var opmærksom på debatten om en adskillelse af kirke og stat, hvilket han fraråder: Borgerne kan i dag dyrke den religion de synes rigtig, indenfor lovens rammer.

Taleren kom også inde på diverse grundlovsændringer og de mange reformer, der op gennem tiden har resulteret i at vi i dag bor i et af verdens bedste lande, hvor vi kan skrive og tale frit.

Under den afsluttende spørgerunde kom mødedeltagerne vidt omkring.

Hvorfor er vægtæppet bag folketingets formand blevet fjernet?, lød et spørgsmål.

– Det er sket efter min fratræden, svarede Christian Mejdahl.

– Men jeg glæder mig over, at Birgith Hjelholts smukke kunstværk nu hænger i retsbygningen i Hjørring.

En anden spurgte til konsekvensen af, at færre og færre børn bliver døbt. Forældrene overlader til deres børn at tage stilling, den beslutning bør de påtage sig, mente Christian Mejdahl.

– Hvordan ser du fremtiden?, lød et spørgsmål.

– Tingene vil ændre sig med endnu større hast end i tidligere generationer. Jeg håber, at vi lader være med at slås (store krige). De mange lokale krige og uroligheder fører til ulykkelige lidelser og folkevandringer.

Mejdahl konstaterede dog, at det ikke kunne bortforklares, at de tidligere så frygtelige verdenskrige også havde bidraget til fremskridt. Vi er heldige at bo i et land uden krige og naturkatastrofer, og det skal vi forstå at administrere.

Del

Lukket for kommentarer

Denne webside benytter Cookies til at forbedre din oplevelse. Ved at bruge websiden accepterer du dette! Læs mere om dette

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close