Byudviklingsplanen for Ferslev bliver konkret

0
Den røde streg viser arealet, som kan anvendes til enkelte boliger men dog primært til rekreative formål. Den hvide stiplede streg viser, hvor der er forslag om tæt/lav og åben/lav boligbebyggelse. Den brune markering udgør den eksisterende afgrænsning af Ferslev.
Aalborg Kommune har fået en henvendelse om igangsætning af en planlægning for et nyt område til boligformål og rekreative formål i den sydvestlige del af Ferslev.

På By- og Landskabsudvalgets møde 6. september skal der tages stilling til opstart af en fordebat, som vil finde sted i perioden 10. september til 8. oktober. Alle har i perioden mulighed for at komme med idéer, synspunkter og synspunkter til brug for det videre planarbejde.

Spørgsmålene er:

– Er der særlige forhold, der skal tages hensyn til i den kommende planlægning?

– Er der behov for tekstmæssige justeringer af den eksisterende kommuneplanramme 7.3.L1 for den centrale del af Ferslev?

Af sagens bilag fremgår at: “Borgerforeningen i Ferslev tidligere har fået udarbejdet et forslag til en udviklingsplan for byen, hvor blandt andet omdannelse af de centralt beliggende gårde har været i fokus. En investeringsgruppe har nu fulgt op på tankerne i udviklingsplanen og har et ønske om dels omdannelse af eksisterende bebyggelse, men også en mindre udvidelse af byen”.

Der er forslag om, at det med rød streg viste areal skal anvendes til enkelte boliger men primært til rekreative formål for områdets beboere. Der er blandt andet ønske om at inddrage en eksisterende gyllebeholder til aktiviteter.

Der er ønske om at omdanne området, der på kortet er vist med hvid stiplet streg, så det kan indeholde enten en kombination af tæt/lav og åben/lav boligbebyggelse eller alternativt udelukkende åben/lav boligbebyggelse.

Den brune markering udgør den eksisterende afgrænsning af Ferslev og betegnes som kommuneplanramme 7.3.L1. Det område, der ønskes inddraget i kommuneplanramme 7.3.L1, er markeret med rødt på kortet.

Der opfordres til deltagelse i debatten. Spørgsmål kan rettes til By- og Landsskabsforvaltningen, Tina Adamsen, tlf. 99312233 eller tina.adamsen@aalborg.dk. Idéer, synspunkter og forslag sendes senest 8. oktober til plan.udvikling@aalborg.dk

Del

Lukket for kommentarer

Denne webside benytter Cookies til at forbedre din oplevelse. Ved at bruge websiden accepterer du dette! Læs mere om dette

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close